All I Want Is You / Bad

Długość: 00:00:00

Wersje koncertowe

Możecie mieć albo prawdę, albo w ogóle zrezygnować z mojej muzyki. Bo jeśli zacznę kłamać, muzyka sama się tym kłamstwem udusi - Bono