Babyface, Zooropa

Autor: brak

Watching your bright blue eyes
In the freeze frame
I've seen them so many times
I feel like I must be your best friend
You're looking fine, so fine, oh my
Dressed up like a lovely day, oh

Babyface, babyface
Slow down child, let me untie your lace
Babyface, babyface
Cover girl with natural grace
How could beauty be so kind
To an ordinary guy

Coming home late at night
To turn you on
Checking out every frame
I've got slow motion on my side
Turning around and around
With the sound and colour
Under my control, go
Round and around, going down
Dressed up like a lovely day

Babyface, babyface
Tin foil hair all tied up in lace
Babyface, babyface
Bitter sweet girl won't you give me a taste
How could beauty be so kind
To an ordinary guy

Do do do do do do do do do...do do...
Do do do do do do do do do...do do...

Babyface, babyface
Slow down child, let me untie your lace
Babyface, babyface
Open the door, let me unpack my case
Babyface, babyface
You're everywhere child
You're all over the place
Babyface, babyface
You're coming to me from outer-space
Hou could beauty be so kind
To an ordinary guy

Rock'n'roll ma obsesję na punkcie uprawiania miłości na tylnym siedzeniu chevroleta. Jestem pewny, że dla samych zinteresowanych jest to bardzo przyjemne, ale mnie interesuje pisanie o czymś więcej, Pasjonuje mnie wewnętrzny konflikt panujący w ka - Bono