Stories For Boys, Boy

Autor: brak

There's a place I go when I am far away<BR>There's a T.V. show and I can play<BR>Sometimes when a hero takes me<BR>Sometimes I don\'t let go<BR><BR>There's a picture book with colour photographs<BR>There's a comic strip that makes me laugh<BR>Sometimes away he takes me<BR>Sometimes I don\'t let go<BR><BR>Stories for boys, stories for boys<BR>Stories for boys, stories for boys<BR>Stories for boys<BR><BR>There's a place I go and it's a part of me<BR>There's a radio and I will go<BR>Sometimes a hero takes me<BR>Sometimes I don\'t let go<BR><BR>Stories for boys

"Było to uznanie "Solidarności"... chcieliśmy po prostu powiedzieć, że bez względu na to, jak bardzo ludzie się starają, by zmienić panującą sytuację, na początku każdego nowego roku wszystko pozostaje mniej więcej takie samo - Adam