Stories For Boys, Boy

Autor: brak

There's a place I go when I am far away<BR>There's a T.V. show and I can play<BR>Sometimes when a hero takes me<BR>Sometimes I don\'t let go<BR><BR>There's a picture book with colour photographs<BR>There's a comic strip that makes me laugh<BR>Sometimes away he takes me<BR>Sometimes I don\'t let go<BR><BR>Stories for boys, stories for boys<BR>Stories for boys, stories for boys<BR>Stories for boys<BR><BR>There's a place I go and it's a part of me<BR>There's a radio and I will go<BR>Sometimes a hero takes me<BR>Sometimes I don\'t let go<BR><BR>Stories for boys

Po wojnie w Zatoce Perskiej w pełni rozumiem surrealizm. To chyba była jedyna reakcja. Rozumiem teraz dlaczego po wojnie Picasso nie mógł już malować ludzkich twarzy - Bono