Into The Heart, Boy

Autor: brak

Into the heart of a child
I stay a while
But I can go there

Into the heart of a child
I can smile
I can't go there

Into the heart
Into the heart of a child
I can't go back
I can't stay a while

Into the heart
Into the heart

Po wojnie w Zatoce Perskiej w pełni rozumiem surrealizm. To chyba była jedyna reakcja. Rozumiem teraz dlaczego po wojnie Picasso nie mógł już malować ludzkich twarzy - Bono