Surrender, War

Autor: brak

Oh, the city's alight
With lovers and lies
Bright blue eyes
Oh, the city is bright
It's brighter than day tonight

Surrender, Surrender
Surrender, Surrender

Sadie said she couldn't work out
What it was all about
And so she let go
Now Sadie's on the street
And the people she meets you know
She tried to be a good girl and a good wife
Raise a good family
Lead a good life
It's not good enough
She got herself up on the 48th floor
Gotta find out
Find out what she's living for

Surrender, Surrender
Surrender, Surrender

Tonight...

Oh, the city's afire
A passionate flame
It knows me by name
Oh, the city's desire
To take me for more and more
It's in the street, getting under my feet
It's in the air, it's everywhere
My love for you
It's in the things I do and say
If I wanna live I gotta
Die to myself someday

Papa sing my sing my sing my song
Papa sing my sing my sing my song...

Aby stać się w czymś dobrym, trzeba być egoistą, a żeby stać się czymś wspaniałym, trzeba być bardzo chciwym. Bez tej chciwości nie zdołasz nic osiągnąć. Musisz pragnąć zdobyć dla swojej muzyki wszystko. Dlatego też nigdy nie powiniene - Bono