An Cat Dubh, Boy

Autor: brak

Say goodnight

She waits for me

To turn out the lightReally still

She waits to

Break my willWoah - oh - oh

Yes and I know the truth about you

She catAnd in the daylight

A black bird maims

So vile the sightAnd when she is done

She sleeps beside the wireWoah - oh - oh

Yes and I know the truth about you

She cat

Po wojnie w Zatoce Perskiej w pełni rozumiem surrealizm. To chyba była jedyna reakcja. Rozumiem teraz dlaczego po wojnie Picasso nie mógł już malować ludzkich twarzy - Bono