Scarlet, October (Październik)

Autor: brak

Utwór instrumentalny

Możecie mieć albo prawdę, albo w ogóle zrezygnować z mojej muzyki. Bo jeśli zacznę kłamać, muzyka sama się tym kłamstwem udusi - Bono