Love Comes Tumbling,

Autor: brak

Love don't need to find a way
You find your own way
I forget that I can't stay
And so I say that
All roads lead to where you are
All roads lead to where you are

The seed is spilled, the bed defiled
For you, a virgin bride
Hide yourself in someone else
Don't find yourself in me

I can't lift you up again
Love comes tumbling down again

Love don't need to find a way
You find your own way
I forget that you can stay
And so I say that
All roads lead to where you are
All roads lead to where you are

Wierzę w miłość, miłość i pieniądze, poezję, elektryczność, fryzurę Jamesa Browna, zapach nowego sedana. Mam wizję, teraz i na wieki, mam wizję! ... Telewizję!!! - Bono