Shadows and Tall Trees, Boy

Autor: brak

Back to the cold restless streets at night
I talk to myself about tomorrow night
Walls of white protest
A gravestone in name
Who is it now
It's always the same

Who is it now
Who calls me inside
Are the leaves on the trees
Just living disguise
I walk sweet rain tragicomedy
I'll walk home again
to the street melody

But I know, oh no
But I know, oh no
But I know...

Shadows and tall trees
Shadows and tall trees
Shadows and tall trees
Shadows and tall trees

Life through a window
Discoloured pain
Mrs. Brown's washing is always the same
I walk street rain tragicomedy
I'll walk home again
to the street melody

But I know, oh no
But I know, oh no
But I know...

(Out there)

Do you feel in me...
Anything redeeming
Any worthwhile feeling
Is love like a tightrope
Hanging from the ceiling

But I know, oh no
But I know, oh no
But I know...

Shadows and Tall Trees...

"Nie kierowaliśmy się wcale zasadą: "załóżmy zespół i nagrajmy parę dobrych numerów". Chodziło nam bardziej o przeżycie radości związanej z przebywaniem w zespole, którego czterech członków połączyła wspólna sprawa. - Adam