The Electric Co., Boy

Autor: brak

Boy, stupid boy
Don't sit at the table
Until you're able to

Toy, broken toy
Shout shout
You're inside out

If you don't know...Electric co.
If you don't know...Electric co.

Red, running red
Play for real
The toy could feel
A hole in your head
You go in shock
You're spoon-fed

If you don't know...Electric co.
If you don't know...Electric co.

One two three four...
[vague words]

If you don't know...Electric co.
[Repeat 6 times]

(more vague words)
Just to hear me
(more vague words)
I've found me way home

Po wojnie w Zatoce Perskiej w pełni rozumiem surrealizm. To chyba była jedyna reakcja. Rozumiem teraz dlaczego po wojnie Picasso nie mógł już malować ludzkich twarzy - Bono